Voor scholen & studenten

Afbouw Vakdagen is het perfecte moment voor studenten om kennis te maken met de afbouwbranche. We bieden scholen daarom graag de kans om een bezoek toe te voegen aan het lesprogramma. Om dit bezoek voor zowel de studenten als voor onze exposanten van toegevoegde waarde te laten zijn, zouden we scholen willen vragen om zich te houden aan de volgende richtlijnen*:

  • Donderdag 30 oktober is de studentendag, bezoek Afbouw Vakdagen op deze datum.
  • Studenten mogen Afbouw Vakdagen enkel bezoeken onder begeleiding van een docent.
  • Per docent is een groep van maximaal 10 studenten toegestaan.
  • Het is voor studenten niet toegestaan om alcohol te nuttigen tijdens Afbouw Vakdagen.
  • Studenten dienen zich professioneel te gedragen.

*Wanneer bovenstaande richtlijnen niet worden nageleefd, heeft de organisatie het recht om docenten of studenten hierop aan te spreken en eventueel te verwijderen van het event.